Şartlar & Koşullar


1. İBA OTOMOTİV KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "İBA OTOMOTİV" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde lütfen sitemizi kullanmayı sonlandırın. “İBA OTOMOTİV WEB SİTESİN”de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

1.2. Bu “İBA OTOMOTİV”İn sahibi Uzayçağı Caddesi 1158.sokak no:14/A adresinde mukim İBA OTOMOTİV.İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (Bundan böyle kısaca "İBA OTOMOTİV" olarak anılacaktır)’dır. “İBA OTOMOTİV”de sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler İBA OTOMOTİV İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “İBA OTOMOTİV”’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “İBA OTOMOTİV”e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "İBA OTOMOTİV" "MÜŞTERİ"ye herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “İBA OTOMOTİV”tarafından yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "İBA OTOMOTİV" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “İBA OTOMOTİV” hizmetlerinden yararlanan ve “İBA OTOMOTİV”e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "ŞARTLAR VE KOŞULLAR" 23/12/2012 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “İBA OTOMOTİV”i kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.  İşbu "Şartlar ve Koşullar" ayrıca, " İBA OTOMOTİV " hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Kullanıcı Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE         : " İBA OTOMOTİV " tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.ibaotomotiv.com/shop  alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. MÜŞTERİ     : “İBA OTOMOTİV” ve/veya " İBA OTOMOTİV VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK        : “İBA OTOMOTİV” üzerinden “İBA OTOMOTİV” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “İBA OTOMOTİV”e, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK        :  “İBA OTOMOTİV”de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. " İBA OTOMOTİV ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "MÜŞTERİLER" tarafından görüntülenebilmesi ve "İBA OTOMOTİV VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "MÜŞTERİLER" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "İBA OTOMOTİV"e ait olan tasarımlar içerisinde “İBA OTOMOTİV” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6.  İBA OTOMOTİV VERİTABANI : “İBA OTOMOTİV” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "İBA OTOMOTİV"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. "ÜYE"         : "İBA OTOMOTİV" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "İBA OTOMOTİV" tarafından “İBA OTOMOTİV” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "İBA OTOMOTİV"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "MÜŞTERİLER".

2.8.  "ÜYE SÖZLEŞMESİ"  : “İBA OTOMOTİV” dahilinde "İBA OTOMOTİV" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "İBA OTOMOTİV" ile "ÜYE" arasında  üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "İBA OTOMOTİV", "KULLANICI SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.


3. İBA OTOMOTİV'İN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. "MÜŞTERİLER" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “İBA OTOMOTİV” üzerinde işlem yapabilirler. "MÜŞTERİLER"İn ve "ÜYE"lerin, “İBA OTOMOTİV” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir

3.2.  "MÜŞTERİ" “İBA OTOMOTİV” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "İBA OTOMOTİV" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3. “İBA OTOMOTİV” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve "İÇERİK"lerden dolayı "İBA OTOMOTİV"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "İBA OTOMOTİV" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "İBA OTOMOTİV" yetkili servis ve satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.4. "MÜŞTERİ"ler ve "ÜYE"ler, "İBA OTOMOTİV"e ''İBA OTOMOTİV” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "İBA OTOMOTİV", "MÜŞTERİ"ler ve "ÜYE"ler tarafından "İBA OTOMOTİV"e iletilen veya “İBA OTOMOTİV” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.5. "MÜŞTERİ"ler ve "ÜYE"ler, “İBA OTOMOTİV” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "İBA OTOMOTİV"’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.6 "İBA OTOMOTİV", “İBA OTOMOTİV” dahilinde sunulan hizmetleri ve “İBA OTOMOTİV” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "İBA OTOMOTİV", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

3.7. "MÜŞTERİ"ler ve "ÜYE"ler, "İBA OTOMOTİV"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "İBA OTOMOTİV" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "İBA OTOMOTİV" tarafından yapabilir. "İBA OTOMOTİV" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "MÜŞTERİ"ler ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "MÜŞTERİ" veya "ÜYE"ye aittir.

3.8. "MÜŞTERİ"ler, “İBA OTOMOTİV” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "ÜYE" veya "İBA OTOMOTİV"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.